Dźwigi

Główną specjalnością naszej firmy są usługi dźwigowe. Posiadamy nowoczesny park maszynowy z dużym zakresem możliwości dzięki ilości i różnorodności posiadanych dźwigów co pozwala nam na zaangażowanie się w różnorodne projekty, np.:

  • montaż konstrukcji i hal
  • załadunek i rozładunek urządzeń, maszyn itp.
  • montaż reklam zewnętrznych
  • rozładunki i montaż wiatraków
  • demontaż i montaż wytwórni mas bitumicznych
  • montaż i demontaż zapleczy budowy drogowych (budowa wiaduktów, kładek, mostów)
  • ciepłowniczych i kanalizacyjnych
  • załadunek i rozładunek maszyn, urządzeń i materiałów
  • montaż i posadowienie urządzeń klimatyzacyjnych

Wszystkie nasze sprzęty posiadają aktualny dozór techniczny, ubezpieczenie prac na budowie oraz wykwalifikowanych operatorów z długoletnim doświadczeniem. W naszej ofercie proponujemy również przeładunek kontenerów morskich na naszej bazie sprzętowej w Koninie ul. Europejska 83.

Wykonujemy kursy i szkolenia przygotowawcze dla przyszłych operatorów. Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych pracowników do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego w wyniku którego uzyskuje się uprawnienia operatora dźwigu samojezdnego lub podnośnika koszowego.

WARUNKI WYNAJMU

Do zakresu robót sprzętowych, do wykonania których zobowiązany jest Wynajmujący, należy wyłącznie praca operatora na jednostce sprzętowej pod nadzorem osoby Zamawiającego upoważnionej i odpowiedzialnej za prowadzenie robót, przygotowanie miejsca pracy dźwigu, przeszkolenie operatorów oraz potwierdzenie wykonania pracy w stosownych dokumentach (raport dzienny pracy sprzętu). Zamawiający odpowiedzialny jest za przygotowanie terenu budowy do pracy dźwigu tj. przygotowania/wyznaczenia miejsca pracy dźwigu, dróg dojazdowych oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem wszelkich elementów, np. studzienek kanalizacyjnych itp. za uszkodzenia których Wynajmujący nie odpowiada. Wykonawca nie odpowiada za zaparkowane pojazdy znajdujące się w obrębie pracy sprzętu. Zamawiający odpowiada za zabezpieczenie bezkolizyjne dróg komunikacyjnych na terenie budowy.

Do czasu pracy sprzętu wlicza się czas rozstawienia, balastowania oraz składania sprzętu. W przypadku garażowania sprzętu na terenie Zamawiającego, jest on odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie sprzętu przed dewastacją i kradzieżą.  Wykonawca usługi oświadcza, że nie wykonuje prac dźwigowych, koszowych z użyciem wibromłota.