Przeglądy konserwacyjne, RESURS UTB

Nasza firma wykonuje przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego UTB będących w dozorze takich jak dźwigi samojezdne, podesty ruchome, dźwigniki, HDS które podlegają badaniom okresowym Urzędu Dozoru Technicznego UDT.

Wykonujemy dokumentację resursu dla urządzeń transportu bliskiego UTB. Wykonujemy profesjonalne opracowanie dokumentacji resursu dla żurawi samojezdnych I stacjonarnych, podestów ruchomych (podnośników koszowych), HDS, podnośników warsztatowych I samochodowych, dźwigów (wind) I innych urządzeń UTB.